Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 30.07.2016 15:10:50 

Geografia

     DNES je  

Interaktívne testy v programe HOT POTATOES
VŠEOBECNÝ ZEMEPIS
 
 Krajiny na Zemi   Stavby sveta-priraďovačka 
 Zemepisné súradnice1
   Zemepisné súradnice 2 
  Rozmanité krajiny na Zemi 
  Sopečná činnosť 
Objavovanie planéty    Objavovanie planéty - tajnička 
  Prírodné činitele v obrázkoch 

  Zemepisná poloha 

Zemepisná poloha v tajničke 

Poludníky a rovnobežky 

Voda a geograf.súradnice 

 
 
AUSTRÁLIA
 Prírodné pomery   Rastlinstvo,živočíšstvo,sídla 
 Povrchové celky   

Obrysová mapa - príroda 

   
   
   
 
 ÁZIA
 Prírodné pomery   Poznávajme štáty 
 Poloha a pobrežie - práca s mapou  

JZ ÁZIA - práca s mapou 

 
 

 J Ázia - práca s mapou 

 

V Ázia - mapa 

   
   
 
AMERIKA
 Amerika zaujímavo   Spoznajme Ameriku hrou 
 Štáty Ameriky   Tajnička-južná Amerika 
 Povrchové celky    Brazília-tajnička 
  USA-tajnička   
   
 
AFRIKA
 Poznávame štáty Afriky  Poznáš správne názvy 1 
 Poznáš správne názvy 2   Príroda Afriky 
 

Opakujeme Afriku 

 

Poloha a pobrežie 

   
   
 
EURÓPA
 Hlavné mestá   Stredná Európa 
 J a JV Európa   Severná Európa 
 Západná Európa 

    Pobrežia a povrch Európy

 

 Štáty - obrysová mapa 

 

Poloha - práca s mapou 

Pobrežie - slepá mapa 

 
SLOVENSKO
 
Pamiatky -priraďovačka  Povrchové celky 
 Cestovný ruch   Priemysel stredného Slovenska 
 Priemysel západnej oblasti  Prírodné pomery 
 Rožňavská kotlina - tajnička   
   
TOPlist
 Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok